CEZA HUKUKU


Ceza hukuku, genel bir anlatımla suç ve oluşan suçlara verilecek cezaları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak iki ana başlık altında incelenir. Genel caza hukukunda suç, maddi ve manevi unsurlarıyla tanımlanır. Ceza hukuku, meydana gelecek suçlarla ilgili cezaları veya cezaları azaltan, tamamen ortadan kaldıran nedenleri kapsam altına almaktadır. Özel ceza hukukunda ise, suç olarak görülen eylemler tek tek ele alınarak, suçlara verilecek cezanın sınırlarını ve kapsamlarını ve suçların birbirinden ayrılan yönleriyle verilecek cezaları inceler.