İCRA-İFLAS HUKUKU


İcra iflas hukukunun diğer adı da cebri icra hukukudur. Cebri icra hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder.

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin, devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleşmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti, buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebri icra hukuku veya takip hukuku denir.

Alacaklı sorumluluğunu yerine getirmeyen hakkında, devletin yetki organlarına veya cebri icra organlarına müracaat ederek hakkının yerine getirilmesini yerine getirilmesini talep etmelidir. Cebri icra borçlunun şahsı üzerinde değil mal varlığı üzerinden uygulanır.