SİGORTA HUKUKU


Av. Selen Arslan, müvekkillerinin sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri hakkında danışmanlık hizmeti sunar ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerini temsil eder. Başta birleşme ve devralmalar olmak üzere müvekkillerinin her türlü işlem ve yatırımlarının ve kredilerinin risk sigortası ile teminat altına alınması için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.